Dreamwork จำหน่ายที่นอนคุณภาพดี ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยรวมทั้งวัสดุที่มีคุณภาพและคุ้มค่าต่อการใช้งาน

Home Bedding & Mattress

Bedding & Mattress

ที่นอนรุ่นต่างๆ

FOX

ที่นอนโครงสร้างไฮบริด หนา 12 นิ้ว พ็อคเก็ตสปริง เสริมฟองน้ำพิเศษ 2 ชั้น พร้อมกับเมมโมรี่โฟม และเสริมรอบฟองน้ำอีกชั้นหนึ่ง เพื่อการรองรับน้ำหนักอย่างเหมาะสม ขณะทิ้งตัวลงนอน พร้อมสัมผัสการนอนที่แน่นนุ่มในเวลาเดียวกัน

LUCAS

ที่นอนโครงสร้างบอนด์โฟม หนา 10 นิ้ว เสริมด้วยชั้นฟองน้ำและเมมโมรี่โฟม ให้
ความสัมผัสที่แน่นนุ่มเป็นพิเศษ เพื่อรองรับโครงสร้างแผ่นหลัง และสุขภาพการนอนที่ดี

PIXAR

ที่นอนโครงสร้างพ็อคเก็ตสปริง แยกตัวอิสระ หนา 10 นิ้ว เสริมชั้นฟองน้ำ อย่างดี กระจายการรองรับน้ำหนักอย่างเหมาะสมขณะทิ้งตัวลงนอน ไม่รบกวนคนข้างๆ

BELLE

เรียบๆ ง่ายๆ กับที่นอนโครงสร้างสปริงมาตราฐานการนอน หนา 10 นิ้ว เสริมชั้นฟองน้ำอย่างดี กระจายการรองรับน้ำหนักอย่างเหมาะสมขณะทิ้งตัวลงนอน

COLUMBIA

ที่นอนโครงสร้างพ็อคเก็ตสปริง หนา 10 นิ้ว เสริมด้วยชั้นฟองน้ำและเมมโมรี่โฟม ให้ความสัมผัสที่นุ่มสบาย รองรับสรีระร่างกายและโครงสร้างแผ่นหลัง เพื่อ
สุขภาพการนอนที่ดี

SmarTEX Series

นวัตกรรมใหม่แห่งการนอน กับที่นอนโครงสร้างฟองน้ำ HD เสริมชั้นเมมโมรี่โฟม และชั้นรองรับยางพาราแท้ธรรมชาติ ปรับความหนแน่นของแต่ละชั้นรองรับตามความต้องการให้เหมาะสมตามความชอบและสรีระของผู้นอน